Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 2813

Stanovení zrcadlového lesku při úhlu 20°, 60° a 85°

Anotace obsahu

Zkušební metody pro stanovení zrcadlového lesku nátěrových filmů s využitím reflexní geometrie při úhlech 20°, 60° a 85°. Metoda není vhodná pro měření lesku povlaků s obsahem kovových pigmentů.

zpět