Akreditované zkoušky

ČSN ISO 6988:1995

Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkosti

Anotace obsahu

Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti materiálů nebo výrobků proti zkondenzované vlhkosti obsahující oxid siřičitý. Bylo ověřeno, že metoda je vhodná pro zkoušení kovových a anorganických povlaků.

zpět