Akreditované zkoušky

DIN 50 018

Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkosti

Anotace obsahu

Zkušební metoda podle německého standardu stanovuje podmínky cyklické zkoušky nátěrů a obdobných produktů ve vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého.

zpět