Akreditované zkoušky

SOP 4 (PV 1210; DIN 50021:1988, DIN 50017:1982)

Zkouška korozní odolnosti cyklickým namáháním

Anotace obsahu

Metoda P-VW 1210 (VW, Audi) popisuje postup pro provádění střídavé korozní zkoušky vzorků dílů karosérie, která je kombinací expozice v solné mlze, v ochlazovací fázi a skladování za vlhkého tepla při zvýšené teplotě a vysoké relativní vlhkosti.

zpět