Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 6270-1

Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Kontinuální kondenzace

Anotace obsahu

Metoda stanovení odolnosti nátěrů, nátěrových systémů a obdobných výrobků proti podmínkám vysoké vlhkosti prostředí. Metoda je použitelná jak na pórovité, tak na nepórovité podkladové materiály. Poskytuje údaje o pravděpodobném chování nátěru vystaveného ztíženým podmínkám, kdy na povrchu dochází k trvalé kondenzaci. Postup může odhalit vady a poškození nátěru.

zpět