Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 9227; ČSN EN 671-1 Příloha B; ČSN EN 286-2, čl. 10.5.3; ASTM B117

Korozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkoušky solnou mlhou

Anotace obsahu

Norma stanoví přístroje, chemikálie a postup pro zkoušky v mlze neutrálního roztoku chloridu sodného (NSS), v mlze okyseleného roztoku chloridu sodného (AASS) a v mlze okyseleného roztoku chloridu sodného a chloridu měďnatého (CASS), kterými se zjišťuje protikorozní odolnost kovových materiálů jak nechráněných, tak i s ochrannými povlaky nebo s dočasnou protikorozní ochranou. Norma také popisuje metodu použitou pro výpočet korozní agresivity prostředí zkušební komory. Revizí normy v r. 2007 byla zrušena DIN 50 021 i ČSN EN ISO 7253 a postupy pro zkoušení podle těchto norem byly zavedeny v revidované EN ISO 9227

zpět