Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 4628-1

Stanovení množství a velikosti defektů a změn

Anotace obsahu

Tato norma definuje systém pro klasifikaci množství a velikosti defektů a intenzity změn vzhledu nátěrů a uvádí obecné principy systému používaného i v dalších částech.

zpět