Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 4628-6

Stanovení stupně křídování

Anotace obsahu

Metoda pro hodnocení křídování nátěrových povlaků. Při použití této normy je důležité věnovat pozornost rozlišení mezi opravdovou degradací povlaků a přilnavými nečistotami.

zpět