Akreditované zkoušky

ASTM D1654

Stanovení stupně degradace vzorků po vystavení koroznímu prostředí

Anotace obsahu

Standard pro hodnocení korozního napadení, puchýřování, snížené přilnavosti v řezech a dalšího poškození povlaku vzorků po urychlených nebo atmosférických zkouškách.

zpět