Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 2808, metody 1A, 1C, 4B, - typ 2, 6A - metoda2, 7B, 7C, 7D, 12A a 12B

Stanovení tloušťky

Anotace obsahu

Stanovení tloušťky nátěru. Metoda měření tloušťky organických povlaků s řadou způsobů měření tloušťky při jejich nanesení na podklad. Tato mezinárodní norma neplatí pro kovové povlaky. Některé z popsaných způsobů mohou být použity i pro měření tloušťky volných filmů.

zpět