Akreditované zkoušky

ČSN EN 60068-2

Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky: Zkoušky B: Suché teplo

Anotace obsahu

Účelem zkoušky je stanovit standardní zkušební postup k prověření vhodnosti součástek, zařízení, nebo jiných výrobků neuvolňujících teplo pro jejich používání nebo skladování v podmínkách vysoké teploty. Zkouška je určena pro vzorky, u nichž rychlá změny teploty nezpůsobí znehodnocení a které jsou vystaveny vlivu zvýšené teploty nejméně po dobu nezbytnou k dosažení teplotní rovnováhy.

zpět