Akreditované zkoušky

ČSN EN 60068-2

Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky: Zkouška Cy: Konstantní vlhké teplo zrychlená zkouška určená především pro součástky

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje standardní zkušební postup pro zrychlené vyhodnocení odolnosti malých elektrotechnických výrobků (zejména součástek, které nejsou hermeticky těsné) proti nepříznivým účinkům vlhkého tepla. Zkouška není určena pro vyhodnocení takových vnějších vlivů, jako je koroze a deformace.

zpět