Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 4628-8

Stanovení stupně delaminace a koroze v okolí řezu

Anotace obsahu

zpět