Korozní zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

ČSN EN ISO 9117-3

Nátěrové hmnoty - Zkoušky zasychání - Část 3: Zkouška povrchového zasychání s balotinou

Anotace obsahu

Metoda pro stanovení charakteristik povrchového zasychání nátěrů z nátěrových hmot, které zasychají v důsledku působení vzduchu nebo chemickou reakcí svých složek. Metoda není vhodná pro vypalovací produkty.

zpět