Korozní zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

ČSN EN ISO 4623-1

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi, Část 1: Ocelové podklady

Anotace obsahu

Zkušební postup pro hodnocení ochranné účinnosti nátěrů na ocelovém podkladu proti nitkové korozi, která vzniká od řezu provedeného nátěrem.

zpět