Korozní zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

ČSN ISO 6988

Kovové a jiné anorganické povlaky. Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkosti

Anotace obsahu

Norma je určena pro kovové povlaky a je vhodná pro detekci pórů nebo jiných zdrojů narušení povlaků a nedostatků korozní odolnosti spojených s nevhodnou úpravou. Zkouška se provádí jako cyklická. Jeden zkušební cyklus trvá 24 h a může se skládat buď z nepřetržité expozice vzorků uvnitř zkušební komory, nebo z expozice uvnitř zkušební komory po dobu 8 h a následující expozice v okolní atmosféře po dobu 16 h. Podmínky zkušebního prostředí jsou: teplota 400°C, relativní vlhkost 100%, trvalá kondenzace a daná koncentrace SO2. Plynný SO2 se dávkuje na počátku každého cyklu.

zpět