Korozní zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

ČSN ISO 4541

Kovové a jiné anorganické povlaky. Korozní zkouška Corrodkote

Anotace obsahu

Zkouška je určena pro zjištění kvality kovových povlaků, především součástí s elektrolyticky vyloučenými povlaky měď-nikl-chrom nebo nikl-měď. Ve zkoušce se na vzorky nanese pasta obsahující korozně agresivní soli (směs Cu(NO3)2, FeCl3, NH4Cl a kaolinu) a po zaschnutí pasty se vzorky vystaví působení prostředí s vysokou relativní vlhkostí 80 - 90%. Maximální doba 1 cyklu zkoušky je 16 hod. Pro každý cyklus se na vzorek nanáší nová vrstva pasty.

zpět