Akreditované zkoušky

Akreditované zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.



Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky
Nátěrové hmnoty - Zkoušky zasychání - Část 3: Zkouška povrchového zasychání s balotinouČSN EN ISO 9117-3Nátěrové hmoty a nátěry
Standardní operační postup - stanovení zasychání nátěrových hmotSOP 1 (ČSN 67 3052:1996)Nátěrové hmoty a nátěry
Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku - Magnetická metodaČSN EN ISO 2178Nátěry, povlaky
Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěruČSN EN ISO 2808Nátěry
Nátěrové hmoty - Buchholzova vrypová zkouškaČSN EN ISO 2815Nátěry
Nátěrové hmoty - Stanovení tvrdosti nátěru tlumením kyvadlaČSN EN ISO 1522Nátěry
Nátěrové hmoty - Mřížková zkouškaČSN EN ISO 2409Nátěry
Zkoušení přilnavosti odtrhemČSN EN ISO 4624Nátěry
Stanovení zrcadlového lesku při úhlu 20°, 60° a 85°ČSN EN ISO 2813Nátěry bez obsahu kovových pigmentů
Stanvení kryvostiSOP 2 (ČSN 67 3065:1970**)Nátěry
Stanovení odolnosti kapalinámČSN EN ISO 2812-1; ČSN EN ISO 2812-3; ČSN EN ISO 2812-4Nátěry
Stanovení odolnosti kapalinám - ponorem do vodyČSN EN ISO 2812-2Nátěry
Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkostiČSN ISO 6988Povlaky, nátěry
Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám obsahujícím oxid siřičitýČSN EN ISO 3231Povlaky, nátěry
Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkostiDIN 50 018Povlaky, nátěry
Zkouška korozní odolnosti cyklickým namáhánímSOP 4 (PV 1210; DIN 50 021, DIN 50 017)***)Povlaky, nátěry
Zkouška korozní odolnosti cyklickým namáhánímSOP 5 (VDA 621-415; DIN 50 021, DIN 50 017)***)Povlaky, nátěry
Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1: Kontinuální kondenzaceČSN EN ISO 6270-1:2002Povlaky, Nátěry
Korozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkoušky solnou mlhouČSN EN ISO 9227; ČSN EN 671-1 Příloha B; ČSN EN 286-2, čl. 10.5.3; ASTM B 117-11Povlaky, nátěry
Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu, Část 1: Obecný úvod a systém klasifikaceČSN EN ISO 4628-1Nátěry
Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu, Část 2: Hodnocení stupně puchýřkováníČSN EN ISO 4628-2Nátěry
Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu, Část 3: Hodnocení stupně prorezavěníČSN EN ISO 4628-3Nátěry
Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu, Část 4: Hodnocení stupně praskáníČSN EN ISO 4628-4Nátěry
Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu, Část 5: Hodnocení stupně odlupováníČSN EN ISO 4628-5Nátěry
Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu, Část 6: Vyhodnocení stupně křídování metodou samolepící páskyČSN EN ISO 4628-6Nátěry
Normalizované metody hodnocení stupně rezivění natřených ocelových povrchůASTM D 610-08(2012)Nátěry
Hodnocení vzorků s organickými povlaky po vystavení koroznímu prostředíASTM D 1654-08Nátěry, organické povlaky
Zkouška křížovým řezemASTM D3359, metoda ANátěry
Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 2: Postup pro expozici zkušebních vzorků v prostředí kondenzace vodyČSN EN ISO 6270-2:2006Povlaky, nátěry
Hodnocení degradace nátěru - stupeň delaminace a koroze v okolí řezuČSN EN ISO 4628-8Nátěry
Provedení řezů pro korozní zkouškyČSN EN ISO 17872Nátěry
Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: laboratorní zkušební metodyČSN EN ISO 12944-6Nátěry
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metodaČSN EN ISO 9117-5Nátěrové hmoty a nátěry
Zkouška v solném mlzeSOP 9 (DIN 50 021)*** *)Povlaky, nátěry
Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrůČSN EN ISO 13076 (67 3011)Nátěry
Měření tlouštěk vrstev kovových, oxidových a organických povlakůSOP 7Kovové,oxidované a organické povlaky
Stanovení bodové korozeČSN ISO 11463; čl. 3.1.4, čl. 4.2.1Kovy a slitiny
Měření hloubky důlku bodové korozeSOP 8Kovy a slitiny
Stanovení povrchové tvrdosti nátěru tužkamiASTM D 3363-05, ČSN EN ISO 15 184Nátěry
Měření barevČSN 01 1718Nátěry
Kolorimetrické stanovení barevných rozdílůČSN EN ISO 11664-4, ASTM E 1347Nátěry
Rozdíl barevných odstínůČSN EN 13523-3Nátěry
Zkouška korozní odolnosti cyklickým namáhánímSOP 6 (DIN 50 021; DIN 50 017)***)Povlaky, nátěry
Stanovení odolnosti pod UV lampamiČSN EN ISO 16474-1; ČSN EN ISO 16474-3; ČSN EN ISO 13523-10; ASTM G 154 - 12Nátěry
Kontinuálně lakované kovové pásy – Zkušební metody – Část 27: Zkouška odolnosti proti vlhkosti Sandwich testemČSN EN 13523-27Povlaky, nátěry
Měření tloušťky povlaku – Mikroskopická metodaČSN EN ISO 1463Kovové a oxidové povlaky
Neobsazeno
Neobsazeno
Neobsazeno
Neobsazeno
Cylická korozní zkouškaSAE J2334Povlaky, nátěry
Zkouška korozní odolnosti cyklickým namáháním solná mlha/sucho/vlhkost/UV zářeníČSN EN ISO 11977-2Povlaky, nátěry
nahoru

zpět