Akreditované zkoušky

Akreditované zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky
Nátěrové hmnoty - Zkoušky zasychání - Část 3: Zkouška povrchového zasychání s balotinouČSN EN ISO 9117-3Nátěrové hmoty a nátěry
Standardní operační postup - stanovení zasychání nátěrových hmotSOP 1 (ČSN 67 3052:1996)Nátěrové hmoty a nátěry
Stanovení tloušťky. Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku - Magnetická metodaČSN ISO 2178Nátěry, povlaky
Stanovení tloušťkyČSN EN ISO 2808, metody 1A, 1C, 4B, - typ 2, 6A - metoda2, 7B, 7C, 7D, 12A a 12BNátěry, povlaky
Buchholzova vrypová zkouškaČSN EN ISO 2815Nátěry
Stanovení tvrdosti metodou tlumením kyvadlaČSN EN ISO 1522Nátěry
Mřížková zkouškaČSN EN ISO 2409, DIN EN ISO 2409Nátěry
Zkoušení přilnavosti odtrhemČSN EN ISO 4624Nátěry, povlaky
Stanovení zrcadlového lesku při úhlu 20°, 60° a 85°ČSN EN ISO 2813Nátěry bez obsahu kovových pigmentů
Stanovení kryvostiSOP 2 (ČSN 67 3065:1970)Nátěry
Stanovení odolnosti kapalinámČSN EN ISO 2812-1; ČSN EN ISO 2812-3; ČSN EN ISO 2812-4Nátěry
Stanovení odolnosti kapalinám - ponorem do vodyČSN EN ISO 2812-2Nátěry
Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkostiČSN ISO 6988Povlaky, nátěry
Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám obsahujícím oxid siřičitýČSN EN ISO 3231Povlaky, nátěry
Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkostiDIN 50 018Povlaky, nátěry
Zkouška korozní odolnosti cyklickým namáhánímSOP 4 (PV 1210; DIN 50021:1988, DIN 50017:1982)Povlaky, nátěry
Zkouška korozní odolnosti cyklickým namáhánímSOP 5 (VDA 621-415; DIN 50021:1988, DIN 50017:1982)Povlaky, nátěry
Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Kontinuální kondenzaceČSN EN ISO 6270-1Povlaky, Nátěry
Korozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkoušky solnou mlhouČSN EN ISO 9227; ČSN EN 671-1 Příloha B; ČSN EN 286-2, čl. 10.5.3; ASTM B117Povlaky, nátěry
Stanovení množství a velikosti defektů a změnČSN EN ISO 4628-1Nátěry
Stanovení stupně puchýřkováníČSN EN ISO 4628-2Nátěry
Stanovení stupně rezavěníČSN EN ISO 4628-3Nátěry
Stanovení stupně výskytu trhlinekČSN EN ISO 4628-4Nátěry
Stanovení stupně odlupováníČSN EN ISO 4628-5Nátěry
Stanovení stupně křídováníČSN EN ISO 4628-6Nátěry
Stanovení stupně rezivění natřených ocelových povrchůASTM D610Nátěry
Stanovení stupně degradace vzorků po vystavení koroznímu prostředíASTM D1654Nátěry, organické povlaky
Zkouška křížovým řezemASTM D3359, metoda ANátěry
Stanovení odolnosti proti vlhkostiČSN EN ISO 6270-2Povlaky, nátěry
Stanovení stupně delaminace a koroze v okolí řezuČSN EN ISO 4628-8Nátěry
Hodnocení způsobu provedení řezů pro korozní zkouškyČSN EN ISO 17872Nátěry
Stanovení protikorozní ochrany ocelových konstrukcíČSN EN ISO 12944-6Nátěry
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metodaČSN EN ISO 9117-5Nátěrové hmoty a nátěry
Zkouška v solném mlzeSOP 9 (DIN 50 021:1988)Povlaky, nátěry
Vizuální posouzení defektů při umělém osvětleníČSN EN ISO 13076Nátěry
Měření tlouštěk vrstevSOP 7Kovové,oxidované a organické povlaky
Stanovení bodové korozeČSN ISO 11463; čl. 3.1.4, čl. 4.2.1Kovy a slitiny
Měření hloubky důlku bodové korozeSOP 8Kovy a slitiny
Stanovení povrchové tvrdosti tužkamiASTM D3363, ISO15184, ČSN EN ISO 15184Nátěry
Stanovení kolorimetrických souřadnic L*, a*, b*ČSN 01 1718Nátěry
Kolorimetrické stanovení barevných rozdílůČSN EN ISO 11664-4, ASTM E 1347Nátěry
Stanovení rozdílu barevných odstínůČSN EN 13523-3Nátěry
Zkouška korozní odolnosti cyklickým namáhánímSOP 6 (DIN 50021:1988, DIN 50017:1982)Povlaky, nátěry
Stanovení odolnosti pod UV lampamiČSN EN ISO 16474-1; ČSN EN ISO 16474-3; ČSN EN ISO 13523-10; ASTM G154Nátěry
Zkouška odolnosti proti vlhkosti Sandwich testemČSN EN 13523-27Povlaky, nátěry
Měření tloušťky povlaku – Mikroskopická metodaČSN EN ISO 1463Kovové a oxidové povlaky
Neobsazeno
Neobsazeno
Neobsazeno
Neobsazeno
Cylická korozní zkouškaSAE J2334Povlaky, nátěry
Zkouška korozní odolnosti cyklickým namáháním solná mlha/sucho/vlhkost/UV zářeníČSN EN ISO 11977-2Povlaky, nátěry
nahoru

zpět