Korozní zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

Korozní zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody
Stanovení odolnosti povlaku proti vlhkosti v prostředí o 100% relativní vlhkostiASTM D 2247
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi, Část 1: Ocelové podkladyČSN EN ISO 4623-1
Ponorová korozní zkouškaČSN EN ISO 3651-2
Ponorová korozní zkouškaČSN 03 8135
Ponorová korozní zkouškaČSN 03 8171
Metalografická zkouška - korozní napadení ČSN 03 8137
Kovové a jiné anorganické povlaky. Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkostiČSN ISO 6988
Kovové a anorganické povlaky na kovových podkladech. Korozní zkouška solnými kapičkami (zkouška SD)ČSN EN ISO 4536
Kovové a jiné anorganické povlaky. Korozní zkouška CorrodkoteČSN ISO 4541
Kovové povlaky. Korozní zkouška thioacetamidem (Zkouška TAA )ČSN ISO 4538
Metody korozních zkoušek kovových a jiných anorganických povlaků na kovových podkladech. Hodnocení vzorků a výrobků podrobených korozním zkouškámČSN EN ISO 10289
Měření poločlánkových potenciálůASTM C 876
nahoru

zpět