Fyzikální zkoušky materiálů a povlaků

Fyzikální zkoušky materiálů a povlaků

Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky
Nátěrové hmoty - Ohybová zkouška (na válcovém trnu)ČSN EN ISO 1519Nátěr
Nátěrové hmoty - Zkouška hloubenímČSN EN ISO 1520Nátěr
Stanovení nasáklivosti volných filmů z disperzních nátěrových hmotČSN 67 3039Nátěrový film
Zkouška povrchového zasychání - Metoda balotinouČSN EN ISO 9117-3Nátěrové hmoty

zpět