Analytická laboratoř SVÚOM s.r.o.

Analytická laboratoř SVÚOM s.r.o.

Vedoucí laboratoře: Hana Divišová

  • měření znečištění ovzduší SO2, NO2 (pasivní sorpce), prašný spad (sedimentace)
  • analýza vodných roztoků (pH, vodivost, stanovení koncentrace chloridů, síranů, dusičnanů, železa, amoniaku, hliníku, mědi, stříbra, tenzidů, atd...)
  • stanovení čísla kyselosti
  • stanovení jodového čísla
  • stanovení aminového čísla
  • stanovení stupně vytvrzení nátěrů
  • celkový obsah solí
  • rozpustné, nerozpustné, organické látky
  • navlhavost

zpět