Přehled metod měření tloušťky povlaků

Ve spolupráci s ČNI byla v r. 2008 připravena příručka věnovaná problematice měření tloušťky povrchových úprav.

Tloušťka povlaku představuje u většiny povrchových úprav jedno ze základních kritérií pro hodnocení očekávané protikorozní účinnosti a pro předpověď životnosti součástek, strojírenských výrobků, stavebních prvků a konstrukcí a celé řady dalších výrobků. Tloušťka povlaku naneseného na podklad je vzdálenost mezi povrchem povlaku a povrchem podkladu. Metody měření tloušťky povlaků jsou dané typem podkladového materiálu, typem povlaku a jeho předpokládanou tloušťkou (resp. požadovanou přesností a rozsahem měřících přístrojů). Pro měření tloušťek organických povlaků se používá řada metod, které jsou zavedeny v ČSN EN ISO 2808 Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru. Metody měření tloušťky povlaku jsou normalizované v ČSN EN ISO 3882 Kovové a jiné anorganické povlaky - Přehled metod měření tloušťky. K jednotlivým normám jsou uvedeny stručné komentáře vystihující specifická hlediska využití jednotlivých postupů.

ISBN: 978-80-7283-251-4

zpět