Směrnice pro používání ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi

Název: Směrnice pro používání ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi
K. Kreislová, K., Křivý, V, Rozlívka, L., D. Knotková
ISBN 978-80-87444-05-4
Nakladatel: SVÚOM, Praha
Vydání: 2010
Anotace: Tato směrnice je výstupem řešení projektu VaV MPO FT-TA 5/076 Výzkum vlastností stávajících a nově vyvíjených patinujících ocelí z hlediska jejich využití pro ocelové konstrukce, řešeného v letech 2008 až 2010 ve spolupráci SVÚOM s.r.o., MVV s.r.o., IOK s.r.o., UTAM AV ČR a VŠB-TU Ostrava.

Úkolem směrnice je soustředit informace potřebné pro spolehlivé a zodpovědné navrhování konstrukcí z patinujících ocelí a podpořit důvěru pro jejich širší uplatnění. Zkušenosti a poznatky z provedeného výzkumu byly hlavním podkladem pro zpracování této směrnice. Dalšími podklady pro zpracování směrnice byla řada českých i zahraničních dokumentů a publikací. Další podrobnější informace lze získat na www.atmofix.cz.
Cena: 550,- Kč + DPH

zpět