Korozní mapa pro měď

Znalost podmínek působícího prostředí je důležitá pro odhad i posouzení vznikajícího znehodnocení kovových konstrukčních materiálů nebo kovových povlaků i pro volbu účinného ochranného opatření. Rychlost korozního napadení lze odhadnout z údajů o korozní agresivitě atmosféry. Na základě rovnice pro meď byla konstruována mapa ČR s ročními korozními úbytky mědi a mapa korozní agresivity ČR pro měď.

Nakladatel: SVÚOM Praha
Vydání: 10/2010, Praha, Česká republika
ISBN: 978-80-903933-9-4

zpět