Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 4624:2016

Zkoušení přilnavosti odtrhem

Anotace obsahu

Metody pro stanovení přilnavosti provedením odtrhové zkoušky na jednovrstvém nebo vícevrstvém nátěrovém systému měřením minimálního tažného napětí potřebného k oddělení nebo odtržení nátěru ve směru kolmém k podkladu.

zpět