Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 2812-1:2013

Stanovení odolnosti kapalinám: Část 1: Obecné zkušební metody

Anotace obsahu

Obecné metody stanovení odolnosti jednovrstvých nátěrů nebo vícevrstvých nátěrových systémů barev nebo podobných produktů vůči působení kapalin. Předepisuje tři zkušební metody. Použití metody závisí na požadavcích kladených na zkoušený nátěr. Metody umožňují určit vliv zkušební kapaliny na nátěr a kde je to třeba, hodnotí se i narušení použitého podkladu.

zpět