Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 3231:1998

Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám s obsahem oxidu siřičitého

Anotace obsahu

Zkušební postup pro stanovení odolnosti jednovrstvých nebo vícevrstvých nátěrů a obdobných produktů ve vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého. Zkušební metoda připouští rozdílná množství oxidu siřičitého.

zpět