Akreditované zkoušky

PV 1210-2016

Cyklická korozní zkouška pro karoserie a doplňkové a závěsné díly

Anotace obsahu

Metoda P-VW 1210 (VW, Audi) popisuje postup pro provádění střídavé korozní zkoušky vzorků dílů karosérie, která je kombinací expozice v solné mlze, v ochlazovací fázi a skladování za vlhkého tepla při zvýšené teplotě a vysoké relativní vlhkosti.

zpět