Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 4628-1:2016

Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 1: Obecný úvod a systém klasifikace

Anotace obsahu

Tato norma definuje systém pro klasifikaci množství a velikosti defektů a intenzity změn vzhledu nátěrů a uvádí obecné principy systému používaného i v dalších částech.

zpět