Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 4628-2:2016

Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování

Anotace obsahu

Metoda pro hodnocení stupně puchýřkování nátěrů porovnáním s obrázkovými standardy. Výsledkem je číselné ohodnocení charakterizující puchýřky v nátěru pokud jde o jejich množství a velikost.

zpět