Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 4628-3:2016

Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 3: Hodnocení stupně prorezavění

Anotace obsahu

Tato německá norma popisuje metodu stanovení stupně prorezavění nátěrů porovnáním s obrázkovými standardy, které znázorňují ocelové povrchy s nátěrem poškozeným v různém rozsahu současně prorezavěním pronikajícím nátěrem a viditelným podkorodováním. Přibližné plochy s výskytem rzi se klasifikují podle údajů v tabulce.

zpět