Akreditované zkoušky

ČSN EN 60068-2

Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky: Zkoušky A: Chlad

Anotace obsahu

Obsahuje standardní zkušební postup k prověření vhodnosti součástek, zařízení, nebo jiných výrobků neuvolňujících teplo pro jejich používání nebo skladování v podmínkách nízké teploty. Zkouška je určena pro vzorky, u nichž rychlá změny teploty nezpůsobí znehodnocení a které jsou vystaveny vlivu nízké teploty nejméně po dobu nezbytnou k dosažení teplotní rovnováhy. V tomto zkušebním postupu se obvykle doba expozice měří od okamžiku dosažení teplotní rovnováhy vzorku.

zpět