Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 6270-1:2018

Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Část 1: Kondenzace (expozice z jedné strany)

Anotace obsahu

Postup pro zkoušení vzorků v prostředí konstantní nebo střídavé kondenzace vody v kondenzační komoře.

zpět