Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 2815:2003

Nátěrové hmoty – Buchholzova vrypová zkouška

Anotace obsahu

Metoda, kterou se provádí vrypová zkouška na jednovrstvém nebo vícevrstvém nátěrovém systému připraveném z nátěrových hmot nebo obdobných výrobků, použitím Buchholzova vrypového zařízení. Vzniklá délka vrypu udává zbytkovou deformaci nátěru.

zpět