Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 4628-8:2013

Hodnocení degradace nátěrů – Hodnocení intenzity, množství a velikosti obecných vad – Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu

Anotace obsahu

zpět