Akreditované zkoušky

ČSN EN ISO 12944-6:2018 ČSN EN ISO 12944-6:1998

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – část 6 Laboratorní zkušební metody

Anotace obsahu

Pro zajištění účinné ochrany ocelových konstrukcí je nutné, aby investoři, projektanti, konzultanti, firmy provádějící práce povrchových úprav, inspektoři povrchových úprav a výrobci nátěrových hmot dosáhli určité odpovídající úrovně informací o protikorozní ochraně pomocí povlakových systémů. Podle ISO 12944-6 mohou být hodnoceny nátěrové systémy pomocí laboratorních zkoušek, aby byly zvoleny nejvhodnější z těchto systémů. Tato část ISO 12944 specifikuje laboratorní zkušební postupy a podmínky zkoušení pro hodnocení nátěrových systémů určených pro protikorozní ochranu ocelových konstrukcí. Výsledky zkoušení jsou považovány za pomocné kritérium pro volbu vhodného nátěrového systému a nepodávají přesné informace s ohledem na stanovení životnosti.

zpět