Atmosférické zkušební stanice

Přehled prováděných zkoušek

ČSN EN ISO 2810

Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí - Expozice a hodnocení

Anotace obsahu

Životnost povlaku během přirozeného stárnutí závisí na tom jak, kde a kdy je povlak vystaven na povětrnosti. Tato mezinárodní norma stanovuje podmínky, které je nutné uvažovat při výběru typu a postupu stárnutí na povětrnosti pro stanovení odolnosti povlaků nebo nátěrových systémů (přímé stárnutí nebo stárnutí za okenním sklem). Stárnutí na povětrnosti se používá k určení odolnosti povlaků nebo nátěrových systémů vůči slunečnímu záření a působení atmosférického prostředí.

zpět