Klimatické zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

ČSN EN 60068-1

Zkoušení vlivů prostředí

Anotace obsahu

Norma obsahuje soubor metod zkoušek vlivů prostředí a jejich stupně přísnosti. Předepisuje rovněž různé klimatické podmínky měření a zkoušek určené ke zjištění schopnosti vzorků pracovat za předpokládaných podmínek přepravy, skladování a všech způsobů používání. Norma určena především pro elektrotechnické výrobky. Účelem normy je stanovit soubor jednotných a reprodukovatelných metod zkoušek vlivů prostředí a definovat normální klimatické podmínky měření a zkoušek.

zpět