Klimatické zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

ČSN IEC 68-2-38

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-38: Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí

Anotace obsahu

Cyklická zkouška teplotou a vlhkostí, která je určena ke zjištění vad zkoušených vzorků způsobených "dýcháním" na rozdíl od absorpce vlhkosti. Základními rysy této složené zkoušky jsou zrychlené dýchání a zamrzání vody v trhlinách a štěrbinách. Norma stanoví postup složené zkoušky určené především pro součástky, jejímž cílem je zrychleným způsobem stanovit odolnost vzorků proti škodlivým vlivům jak zvýšené teploty ve spojení s vlhkostí, tak i chladu.

zpět