Klimatické zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

ČSN EN 60068-2-48

Zkouška skladováním

Anotace obsahu

Zkouška je určena k simulaci vlivů namáhání jedním nebo více činiteli prostředí na výrobky během jejich normální doby skladování, a když je pravděpodobná kumulace únavy, aby se zjistilo zda: <ul> <li>skladování zabraňuje použití výrobku pro určené aplikace; např. zhoršují se typické vlastnosti pájitelnosti vývodů součástek nebo desek plošných spojů, je příliš velký drift elektrických parametrů, vznikají zkraty nebo přerušení <li>u výrobků provozovaných po skladování dochází k podstatnému snížení výkonnosti a/nebo bezporuchovosti, nebo u nouzových a záložních zařízení není zhoršena schopnost výrobků správně a bezporuchově pracovat po dlouhodobém neprovozování </ul>

zpět