Klimatické zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

ČSN IEC 68-2-61

Elektrotechnické a elektronické výrobky. 34 5791 Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-61: Zkouška Z/ABDM: Klimatická řada

Anotace obsahu

Zkouška stanoví standardní metody složené zkoušky pro zjištění vlhkosti vzorků vystavených podmínkám prostředí skládajícím se z řady namáhání teplotou, vlhkostí a (pokud je to požadováno) nízkým tlakem vzduchu.

zpět