Atmosférická koroze

Přehled prováděných zkoušek

Atmosférické korozní zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody
Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. KlasifikaceČSN ISO 9223
Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivityČSN ISO 9224
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Pravděpodobnost koroze v atmosférickém prostředí - Klasifikace, stanovení a odhad korozní agresivity atmosférického prostředíČSN EN 12500
nahoru

zpět