Konference

1. Mezinárodní konference Koroze a protikorozní ochrana materiálu akce Evropské korozní federace (EFC) č. 294 pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a 10. konference AKI 2007 1. 10. 2007 – 4. 10. 2007 Praha, Masarykova kolej Česká republika

Ve dnech 1.- 4.10.2007 v Masarykově koleji, Praha 6, byla uspořádána 1. mezinárodní konference Corrosion and Material Protection pořádaná SVUOM s.r.o. a AKI. Konference byla 294 konferencí EFC a současně i 10. konferencí AKI.

Konference se účastnilo cca 100 účastníků z 26 zemí z celého světa a bylo předneseno cca 50 odborných příspěvků z oblastě koroze v chemickém průmyslu, atmosférické koroze, koroze ve vodách a protikorozních ochran. Konference byla zahájena úvodní přednáškou Dr. Antoina Pourbaixe, ve které shrnul přínos odborníků z České republiky resp. Českoslovenka k rozvoji oboru koroze a protikorozní ochrany. Øada příspěvků byla věnována problematice využití moderních analytických metod pro sledování korozních dějů a účinnosti protikorozní ochrany. Každý z příspěvků byl následován živou diskuzí odborných účastníků konference. Součástí konference byla i posterová sekce, kde bylo presentováno více než 35 příspěvků.

Kromě odborného programu byl součástí konference i společenský program - prohlídka Prahy, výlet do Kutné Hory a slavnostní zakončení konference s vystoupením smyčového kvarteta.

Další informace o konferenci je možné získat na www.corrosion-conference.org. Sborník příspěvků z konference lze objednat ve SVUOM s.r.o.

zpět