Konference

AMA Povrchové úpravy

V letech 2005-2009 byl SVÚOM odborným garantem konference AMA Povrchové úpravy. Na konferencích byly prezentovány přednášky ze všech významných oborů spojených s přípravou povrchu, volbou ochranného systému, aplikací, hodnocením provedené povrchové úpravy, měřením i hodnocením případných vad a defektů. To vše s ohledem na právní předpisy, které důsledně sledují ochranu životního prostředí a zdraví a bezpečnost pracovníků.


Sborník konference PÚ 2003

Sborník konference PÚ 2004

Sborník konference PÚ 2005

Sborník konference PÚ 2006

Sborník konference PÚ 2007

Sborník konference PÚ 2008

Sborník konference PÚ 2009

zpět