Zákon o ochraně ovzduší 86/2002 Sb.

Reference:

(Poslední zakázky)
FRANZ EDER Tachov a.s. (6/2005)
A. Charouz spol. s.r.o. (3/2005)

Zákon o ochraně ovzduší 86/2002 Sb.

Obor zpracovává odborné posudky v rámci zákona č. 86/2002 Sb. Obor zastupuje Ing. Kateřina Kreislová.

V rámci zákona o ochraně ovzduší 86/2002 Sb., provádíme:

  • zpracování odborných posudků jako podklad pro vydání povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů
  • zpracování odborných posudků jako podklad pro vydání povolení staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů a k jejich změnám
  • zpracování odborných posudků jako podklad pro vydání povolení k uvedení zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů do zkušebního i trvalého provozu
  • zpracování provozních a havarijních řádů dle zákona č. 86/2002 Sb.
  • zpracování TPP a TOO podle § 11, odst. 2, zákona č. 86/2002 Sb.
Pracovníci:
  • Ing. Kateřina Kreislová - autorizovaná osoba dle zákona č.86/2002 Sb. §15 Zpracování odborných posudků §14 č.j. 2727/740/03/MS
  • Ing. Hana Geiplová

zpět