Korozní zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

ČSN EN ISO 1522

Stanovení tvrdosti metodou tlumením kyvadla

Anotace obsahu

Zkušební metoda specifikuje normalizované podmínky zkoušení tvrdosti nátěru nebo nátěrového systému tlumením kyvadla, postup přípravy zkušebních destiček, údaje o přesnosti zkoušky a postup kalibrace kyvadla.Ke zkoušce se používají kyvadla typu König nebo typu Persoz.

zpět