Korozní zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

ČSN EN ISO 3651-2

Ponorová korozní zkouška

Anotace obsahu

Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí vůči mezikrystalové korozi - Část 2: Feritické, austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Korozní zkouška v prostředí obsahujícím kyselinu sírovou. <br /><br />Metody stanovení odolnosti mezikrystalové korozi feritických, austenitických a feriticko-austenitických (dvoufázových) korozivzdorných ocelí v prostředí obsahujícím kyselinu sírovou. Zahrnuté zkušební metody jsou: - postup A: zkouška v 16% kyselině sírové/síranu měďnatém (zkouška Monypenny Straussova), - postup B: zkouška v 35% kyselině sírové/síranu měďnatém, - postup C: zkouška ve 40% kyselině sírové/síranu železitém. Metody jsou určeny pro korozivzdorné oceli dodávané ve formě odlitků, rovinných válcovaných nebo kovaných výrobků a trub, určených pro použití v prostředí mírně oxidačně působících kyselin.

zpět