Korozní zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

ČSN 03 8137

Metalografická zkouška - korozní napadení

Anotace obsahu

Norma platí pro kovové materiály a kovové ochranné povlaky a stanovuje metodu metalografického vyhodnocování ukazatelů korozního napadení.

zpět