Korozní zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

ČSN ISO 4538

Kovové povlaky. Korozní zkouška thioacetamidem (Zkouška TAA )

Anotace obsahu

Zkouška je určena pro zjištění odolnosti stříbrných povlaků proti korozi a černání. Povlaky stříbra jsou specificky citlivé na znečištění sloučeninami síry (sirovodík, sulfany, aktivní síra). Zkouška se provádí za podmínek 75% relativní vlhkosti, teploty +20 + - 5°C a 2 g thioacetamidu.

zpět