Korozní zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

ČSN EN ISO 10289

Metody korozních zkoušek kovových a jiných anorganických povlaků na kovových podkladech. Hodnocení vzorků a výrobků podrobených korozním zkouškám

Anotace obsahu

Norma stanoví metodu vyhodnocení stavu vzorků nebo výrobků s dekorativními a ochrannými kovovými a jinými anorganickými povlaky, které byly při zkoušce nebo za jiným účelem vystaveny působení korozního prostředí. Norma obsahuje termíny a definice, klasifikaci typů znehodnocení povlaku, způsob prohlídky vzorků, stanovení stupňů ochrany a změny vzhledu. K vyhodnocení slouží standardy a barevné fotograffie uvedené v informativních přílohách A a B.

zpět